Семинарна зала

Семинарната за е презентационно пространство предназначено за представяне на работни проекти чрез интерактивен подход. Залата предлага стъпаловидна мебел, която има за цел да оптимизира и разчупи пространството. Използвайки нетрадиционен подход на обзавеждане, има за цел да разграничи простраството от стандартната форма на обучиение и презентации и да насърчи експерименталното мислене. Семинарната зала е оборудвана с “магичска дъска”, която позволява използването на стените на пространството като бели дъски. По този начин, презентиращият може да разгърнем целия потенциал на въображението си, и да представи проектът или резултатите от екперименталната работа в целия им обхват. Залата е снабдена и със 55” интерактивна дъска от последно поколение за дигитални презентации. Също така залата разполага със проектор, като “магичската дъска” може да бъде изполване за презентационно платно.

Оборудване

1 x Магическа дъска

ESCREO

1 x Интерактивна дъска

55" Samsung Flip 2

1 x Проектор

Acer

Работно време

Понеделник – Петък 08:00 – 16:00

Локация

СТЕМ център – ПГ по МСС “Пейо К. Яворов”